jueves, 8 de diciembre de 2011

Les pissarres digitals ( 26 d'octubre)

El dimecres 26 d’octubre vam estar treballant amb les pissarres digitals. Penso que es tracta d’un tema que en un futur ens tocarà molt, ja que serà la nostra realitat, perquè les noves tecnologies avancen i arriben a l’escola igual que a tots els llocs.

Sovint, la societat en general, associa les noves tecnologies amb les aules d’informàtica, de manera que si una escola té pissarres digitals, el primer que pensaran serà en posar-la a l’aula d’informàtica. I penso que es tracta d’un concepte erroni el fet d’associar una eina digital en una aula d’ordinadors. Es tracta d’introduir qualsevol eina digital dins de les aules, on cada mestre pugui fer-ne l’ús necessari i els nens viure una realitat tot acostant-se a elles.

Una de les avantatges que tenen les pissarres digitals és la facilitat alhora de crear activitats, i això ho vam poder comprovar tot utilitzant el programa SMART notebook , ja que es tracta d’un programa molt interessant on una de les seves aplicacions, que és la de crear activitats es pot fer sense estar connectat a la pissarra digital. Això permet, que qualsevol docent es pugui preparar el que vol treballar a la classe a casa seva tranquil·lament amb aquest programa i quan arriba a l’aula o connecta i li surt l’activitat creada.

Cada grup, va poder fer una activitat amb el programa SMART, i desprès veure’l projectat en la pissarra digital tot fent les modificacions necessàries i afegint el que es volia.

Amb l’ajuda de les pissarres digitals els nostres alumnes estaran molt més motivats, ja que el que es fa amb aquestes es que els alumnes puguin participar i tocar la pròpia realitat. Els alumnes veuen que estan més aprop del món actual, i per tant les classes guanyaran credibilitat com algo que existeix de veritat i no són coses del passat que no es que no els interessi aprendre, però ho volen aprendre d’una forma més interactiva.

El més important no és l’ instrument… si no el què es fa amb ell. Però un bon instrument sempre ajuda. Disposar d’una PDI a l’aula no garanteix un ensenyament innovador de major qualitat. Tenir un ordinador cada alumne a l’aula, tampoc. Com tampoc ho va garantir tenir una pissarra de guix o usar, o no usar llibres de text. Això depèn del professor, de les activitats de ensenyament i aprenentatge que desenvolupi.

Però està clar que una PDI proporciona més recursos i més oportunitats per a aprendre. Es poden fer moltes més coses si es té que si no es té. I podem fer participar molt més els alumnes .

No hay comentarios:

Publicar un comentario