sábado, 31 de diciembre de 2011

Les TIC a l'escola

En els últims anys, les TIC, s’han instal·lat a la nostra societat en tots els àmbits de la vida tant quotidiana com professionalment parlant.

En especial en l’àmbit educatiu, les TIC s’utilitzen com a recurs educatiu dins de l’aula, com a eina motivadora i facilitadora que fa que els i les alumnes aprenguin d’una manera activa i participativa. Gracies a les TIC, s’està transformant la manera de treballar, de comunicar-nos i de viure i tot això d’una forma irreparable, es a dir, no hi ha marxa enrere.

Un canvi com el que s’està donant ara respecte a aquesta societat de la informació, requereix que l’escola modifiqui en un grau elevat algunes de les seves característiques, des de les físiques (estructura), fins les metodologies emprades pel professorat. En paraules de Joan Majó “L’escola el que vol és preparar a la gent per aquest entorn, si aquest entorn canvia, l’activitat pròpia de l’escola ha de canviar”.

La interacció amb altres persones, dóna al alumne/a, l’oportunitat d’aprendre més enllà de l’àmbit familiar i escolar, la qual cosa ens indica que si l’aprenentatge en l’ús de les TIC per part d’aquest/a es fa amb el suport d’altres persones, se li estarà oferint la possibilitat d’un desenvolupament cognitiu adequat, sense oblidar tot allò que això inclou com l’adquisició de major autonomia per part de l’alumne/a, augment de la destresa motriu, reforçament del llenguatge...

El professorat ha d’utilitzar totes les eines que li siguin útils per cobrir les necessitats del seu alumnat, però per tal d’aconseguir açò, el o la mestra haurà de comptar amb una bona formació i cert domini de les TIC, a més ha de ser capaç d’introduir-les a l’aula com un recurs més. Un mestre/a tampoc s’ha d’oblidar de conèixer el bagatge que respecte a les TIC té el seu alumnat, la qual cosa li serà útil per saber d’ on partir. La relació afectiva professorat-alumnat, que s’estableix en aquestes etapes, també s’ha de tenir en compte com a facilitadora o no ( depèn aquesta com sigi), de l’aprenentatge que es doni.

Per altra banda l’ús de les TIC a l’escola, no sols facilitarà l’aprenentatge de l’alumnat, sinó que a més, positivitzarà la relació família- escola, ja que això ofereix la possibilitat de comunicar-se amb elles amb major eficàcia.

El fet de que una escola implanti l’ús de les TIC al PCC, requereix treballar en equip, la qual cosa implica col·laboració i cooperació per tal de seleccionar, organitzar o sistematitzar tota la informació i materials.

En conclusió, si es vol apostar per una educació adaptada als canvis de la societat actual i basada en els interessos de l'alumnat, el professorat ha de moure's per tal de proporcionar un aprenentatge de qualitat i carregat de significació per els xiquets i xiquetes. Proporcionar un lloc on poder investigar, crear, sentir, reflexionar, seleccionar, cooperar, col·laborar, comunicar-se i en definitiva aprendre a aprendre, així doncs optem per introduir de manera coherent les NTIC a l'aula.

No hay comentarios:

Publicar un comentario