lunes, 17 de octubre de 2011

Prezzi

Prezi és una aplicació de presentació online i una eina narrativa, que usa un sol llenç en comptes de diapositives tradicionals i separades. Els textos, imatges, vídeo o altres objectes de presentació són posats en un llenç infinit i presentats ordenadament en marc presentables. El llenç permet als usuaris crear una presentació no lineal, on poden usar zoom en un mapa visual.1 Es pot definir un camí a través dels objectes i marcs, aconseguint un ordre desitjat per l'usuari. La presentació final es pot desenvolupar en una finestra del navegador, també permetent una presentació fora de línia amb només descarregar l'arxiu.

Prezi usa un model freemium. Els usuaris que usen el Prezi públic pot editar, mostrar i descarregar els seus treballs en la web de l'aplicació, i els qui paguen pel Prezi Enjoy o una llicència Prezi Pro poden crear, compartir i descarregar els arxius. Prezi també ofereix una llicència especial per a estudiants i educadors.

Característiques

-          Creació de textos instantanis.

-          Plantilles predeterminades.

-          Inserir arxius multimèdies, com a imatges, vídeo o altres objectes.

-          Es pot convidar a altres usuaris en l'edició de la presentació.

-          Pas de zooms delicats, nets i dinàmics.

-          Distribució i ocupació infinita dels objectes multimèdia.


Avui ( 17 d'octubre de 2011) hem començat a utilitzar aquest nou programa, i aquí hi ha l'inici del nostre treball:

http://prezi.com/l-cowbb-ts_l/aprenentatge-significatiu/

Penso que ara per ara, trobo que es tracta d’un programa difícil d’utilitzar, ja que no el conec gaire i es bastant dispers. Però cal dir, que és una bona manera per fer presentacions orals, i per explicar de forma més visual continguts. Cosa que actualment, per fer les presentacions l’únic programa que utilitzo és el Power Point, i penso que va bé conèixer varis recursos per fer una mateixa cosa, i poder escollir amb el que et sentis més còmode.

viernes, 7 de octubre de 2011

Connectivisme

El connectivisme és una teoria de l’aprenentatge  per a l'era digital que ha estat desenvolupada per George Siemens basat en l'anàlisi de les limitacions del conductisme, el cognitivisme i el contructisme, per a explicar l'efecte que les TIC tenen sobre els modes de vida, comunicació i aprenentatge.
El connectivisme és la integració dels principis explorats per les teories del caos, xarxes neuronals, complexitat i acte-organització. L'aprenentatge és un procés que passa dins d'una àmplia gamma d'ambients que no estan necessàriament sota el control de l'individu. És per açò que el coneixement (entès com coneixement aplicable) pot residir fora de l'ésser humà, per exemple dins d'una organització o una base de dades, i s'enfoca en la connexió especialitzada en conjunts d'informació que permet augmentar cada vegada més l'estat actual de coneixement.

Aquesta teoria és conduïda per l'enteniment que les decisions estan basades en la transformació accelerada dels basaments. Contínuament s'adquireixen noves dades és adquirida deixant obsoleta l'anterior. L'habilitat per a destriar entre les informació que és important i la qual és trivial és vital, així com la capacitat per a reconèixer quan aquesta nova informació altera les decisions preses sobre la base d'informació passada.
El punt d'inici del connectivisme és l'individu. El coneixement personal es fa d'una xarxa, que alimenta d'informació a organitzacions i institucions, que al seu torn retroalimenten informació en la mateixa xarxa, que finalment acaba proveint nou aprenentatge a l'individu. Aquest cicle de desenvolupament del coneixement permet als aprenents mantenir-se actualitzats en el camp en el qual han format connexions.
Principis del connectivisme
  •  L'aprenentatge i el coneixement jeu en la diversitat d'opinions.
  • L'aprenentatge és el procés de connectar nodes o fonts d'informació.
  • No només els humans aprenen, el coneixement pot residir fora de l'ésser humà.
  • La capacitat d'augmentar el coneixement és més important que el que ja se sap.
  • És necessari nodrir i mantenir les connexions per facilitar l'aprenentatge continu
  • L'habilitat per veure les connexions entre els camps, idees i conceptes és primordial.
  • La informació actualitzada i precisa és la intenció de totes les activitats del procés connectivista.
  • La presa de decisions és en si mateixa un procés d'aprenentatge. Escollir què aprendre i el significat de la informació entrant és vist a través de la lent d'una realitat canviant. És possible que una resposta actual a un problema estigui errada el dia de matí sota la nova informació que es rep.
Critiques al connectivisme

El connectivisme ha trobat crítiques en diferents fronts. Pløn Verhagen ha argumentat que el connectivisme no és una teoria d'aprenentatge, sinó una "perspectiva pedagògica". Verhagen afirma que les teories d'aprenentatge han de tractar amb el nivell instruccional (com aprèn la gent) i el connectivisme arriba al nivell curricular (què s'aprèn i per què s'aprèn). Bill Kerr, un altre crític del connectivisme, creu que, encara que la tecnologia afecta els entorns d'aprenentatge, les teories d'aprenentatge existents són suficients.

Un cop vist el vídeo del Connectivisme, intenta fer aquestes activitats.
JCLIC aquí teniu les activitst per posar a prova que heu entés el vídeo.

lunes, 3 de octubre de 2011

JClic

El JClic és un entorn per a la creació, realització i avaluació d’activitats educatives multimèdia, desenvolupades en el llenguatge de programació de Java. Es tracta d’una aplicació de softwear lliure basada en estàndards oberts que funcionen amb diversos entorns operatius.

Es tracta d’una eina per a la creació d’aplicacions didàctiques multimèdia amb més de 10 anys d’història. Al llarg d’aquest temps han estat molts els educadors i educadores que l’han utilitzat per crear activitats interactives on es treballen aspectes procedimentals de diverses àrees del currículum, des d’educació infantil fins a la secundària.

v  JClic appletà permet incrustar les activitats JClic en una pàgina web.

v  JClic playerà programa independent que una vegada instal·lat permet realitzar les activitats des del disc dur de l’ordinador sense que sigui necessari estar connectat a Internet.

v  JClic authorà és una eina d’autor que permet crear, editar i publicar les activitats d’una manera més senzilla, visual i intuïtiva.

v  JClic reportsà modul de recollida de dades i generació d’informes sobre els resultats de les activitats fetes pels alumnes.

JClic és una eina d’autor que permet als professors crear amb facilitat recursos educatius digitals, per tal de que els puguin utilitzar tots els alumnes. JClic permet crear major varietat d’activitats, i crear recursos on la seva visualització no està restringida a cap sistema operatiu particular.

Es tracta d’un material d’auto aprenentatge. El material pot ser utilitzat per qualsevol professor de forma autònoma i també pot servir de base per a la realització d’activitats de formació presencials, semi presencials i a distància, organitzades per qualsevol institució educativa.


http://clic.xtec.cat/es/jclic/