miércoles, 14 de diciembre de 2011

Sessió del 28 de novembre

El primer dia que vam tornar de les pràctiques a l’escola, que vam estar durant 3 setmanes, vam estar comentant el que vam veure de les TIC a les nostres escoles de pràctiques. Vam realitzar una activitat anomenada Philips 5x5, on les preguntes estaven escrites en el fòrum de l’assignatura, de manera que tots podíem veure el que cada un posava. Per realitzar aquesta activitat ens vam agrupar en 5 grups de 5 persones on dedicàvem 5 minuts per contestar 5 preguntes dels diferents temes que ens proposava. Però no va donar temps de fer tots els apartats que havíem de fer, però la tècnica que s’havia d’utilitzar era aquesta.
Cada grup tenia una gran varietat d’escoles, i per tant van sortir respostes molt diferenciades. Jo vaig estar en el grup compost per: Estel Gamisans, Alba Mayol, Tamara Herrera, Sandra Pérez, Anna Díaz i Sandra Castelnuovo. I les nostres contestacions van estar les següents:
Primera pregunta: Utilitzen les TIC com a:
-          Escola Nostra llar: Nivell 1 i 2. Curs: 4t. A l’assignatura d’informàtica aprenen a fer servir processadors de textos, i després aplicaven aquests coneixements amb altres assignatures (per exemple per fer resums, esquemes...).
-          Escola Mas Maria: Nivell 1 (nivell 2 i 3 en altres cursos, on també tenien assignatura d’informàtica) Curs: 1r. Utilitzen les TIC per buscar informació i mirar fotografies. Tenen projector i PDI.
-          Escola Ipsi: Nivell 1 i 2 (fan informàtica en anglès). Curs: 5è.Fan assignatura d’informàtica, tenen projector i PDI. Treballaven les parts de l’ordinador, vocabulari en anglès, i treballaven amb el word. També fan servir els pen drive.
-          Escola Pia de Sabadell: Nivell 2 (a anglès) (Nivell 1, assignatura d’informàtica, en altres cursos) Curs: 2n. Treballaven amb el Jclic, i feien activitats interactives amb la PDI en anglès.
-          Escola Safa d’Horta: Nivell 1. Curs: 2n. A l’assignatura d’informàtica treballaven amb el Jclic, el paint, i fan servir llibre digital a l’aula.
-          Escola Dr. Trueta: Nivell 2 i 3. Curs: 6è. Treballen amb webquest a medi, PDI, i els deures els porten en pen drive.
-          Escola Miquel Martí i Pol: A l’aula tot ho feia la mestra (Assignatura d’informàtica en altres cursos). Curs: 1r. Tenen projector per veure vídeos o fotos, en comú treballaven amb el word projectat.

Segona pregunta: Barreres de primer i de segon ordre
Totes les escoles disposen d’aules d’informàtica i d’un ordinador a classe o portàtil per l’ús del mestre. Quatre de set escoles utilitzen habitualment les PDI. Per tant, a nivell tecnològic no hi ha cap barrera o impediment. D’altra banda, pel que fa al tema organitzatiu, trobem escoles on no disposen de professorat amb coneixements d’informàtica. També, hi ha escoles que no tenen l’assignatura d’informàtica i, per tant, no segueixen cap “planning” per treballar l’assignatura.
Tercera pregunta: Continguts digitals
Materials de consulta à5 escoles ( youtube, viquipedia,...)
Exercicis à5 escoles ( Jclic, edu 365,...)
Creació i treball intel·lectual à4 escoles ( word, presentacions power point, movie maker, ...)
Simulacions à1 escola  ( google earth)
Projectes de col·laboració à1 escola( blog compartit amb altres escoles de la zona en l’assignatura d’anglès )
Webquestsà1 escola ( fonts d’energia)
Llibre de text digital à2 escola ( una de les escoles per totes les assignatures, i l’altre en l’assignatura d’anglès )

Va estar una gran experiència el poder comentar entre totes les diferents experiències que vam viure durant la nostre estada de practiques, ja que cada un de nosaltres va viure una realitat molt diferent i el fet de poder-ho compartir va ser molt enriquidor. Això va fer que em donés compte de les diferents realitats educatives que es viuen en les escoles. Penso que va ser una bona idea el poder fer aquesta activitat amb la metodologia de Philips 5x5, ja que jo personalment no la coneixia ni l’havia practicat mai, i m’ha semblat un bon recurs que em pot servir per fer algunes activitats quan exerceixi com a mestra.
El fet de conèixer les diverses experiències dels companys ajuda a tenir idees en quant nosaltres anem a fer de mestres, i poder tenir el nostre punt de vista alhora de fer les nostres classes utilitzen les noves tecnologies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario