martes, 20 de diciembre de 2011

Les TIC aplicades al conductisme

El conductisme es basa principalment en un model lineal de transmissió de coneixements, on el docent es qui dirigeix el procés d'aprenentatge i l'estudiant té un paper passiu.

L'objectiu es que l'alumne aconsegueixi l'aprenentatge a través de conductes seqüencials i repetitives de manera individual.
Es un plantejament unidireccional, que no ofereix retroalimentació.
 
 mapa conceptual: http://cmap.upb.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1161955945562_276417042_87707&partName=htmltext

Les primeres aplicacions d'aquesta teoria en l'àmbit de l'educació es basen en l'ensenyament programat (EP) proposat per Skinner. Es tracta d'un model que identifica uns objectius conductuals amb uns continguts seqüencials que s'organitzen en unitats i metodologies d'autoaprenentatge.

"Este tipo de enseñanza se desarrolla sobre la base del modelo psicológico de aprendizaje conductista en el cual el alumno es el principal responsable de su propio aprendizaje puesto que no hay la mediación directa de un profesor, quien en algunas ocasiones es catalogado como tecnólogo educativo".

Pel que fa a les TIC, una aproximació a aquest tipus d'ensenyament es materializa amb l'aparició de l'ordinador i el llenguatge de programació LOGO, que té en el seu origen una finalitat didàctica on a través de l'ordinador es programen ensenyaments senzills i mecànics. L'ordinador fa de guia per l'alumne i aquest avança sota el mecanisme de l'assaig-error.

A finals de 1980, amb la millora dels recursos tècnics i la incorporació del multimèdia apareixen els programes d'Ensenyament Assistit per Ordinador (EAO). Inicialment aquests programes es centraven principalment en activitats pràctiques basades en la repetició i exercitació automatitzada (jocs didàctics, presentació de continguts amb preguntes i respostes,...).

Descripció de les avantatges i desavantatges d’aquest tipus de programes.

En el següent enllaç podreu trovar un exempre del que són els materials digitals educatius dissenyats per facilitar els aprenentatges especifics, amb característiques i funcionalitats que permeten aprofitar molts recursos i serveis de la xarxa.
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/catala/ortografia/ortografia.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario