sábado, 31 de diciembre de 2011

Exposicions grupals

El dilluns 12 vam començar les exposicions dels treballs de grup que vam estar realitzant durant tot el semestre. Aquest primer dia de les exposicions tocava presentar dos treballs, l’únic que hi va haver un petit incident amb Internet i les exposicions que es feien eren a través d’Internet, i per tant es va quedar a mitja la segona exposició.

Grup 1: Sandra Pérez, Elisabeth Torras i Adrià Pérez

Van fer la seva exposició sobre els EVEA , les seves inicials signifiquen Entorns Virtuals d’Ensenyament Aprenentatge. Tota la teoria que van estar explicant ho van fer a través d’un Prezi, i a continuació van crear un MOODLE  al qual ens van facilitar l’entrada, per tal d’omplir un qüestionari i veure els usos i el funcionament d’aquesta aplicació.

Personalment, va estar una exposició bastant arrelada a l’aplicació que se’n pot fer a l’escola a partir d’aquest nou programa, però com amb tot, tant els mestres com els alumnes i han de posar ganes d’aprendre i de fer les coses. Es tractaria d’una eina de suport per als mestres.

Grup 2: Anna Diaz, Gerard Garcia i Roc Molina

Aquest segon grup va fer el treball sobre els projectes telemàtics cooperatius, van ser el grup que van tenir problemes amb l’ Internet, ja que va deixar de funcionar i per tant no van poder acabar l’exposició el mateix dia, però amb això ens vam adonar que la majoria de les presentacions que fem, necessitem el suport on line i no hauríem de prescindir només d’elles perquè si passa una cosa com aquesta poder tirar endavant.

Aquests, van crear un conte i el van compartir a través del Google Docs amb tota la classe. Tots vam haver de participar alhora de crear el conte, ja que ens van dividir per grups, i cada grup havia de buscar informació sobre una època històrica ( que li havia tocat) i crear una petita diapositiva amb la informació i una fotografia on es reflectits el que s’havia explicat i la època en la qual estàvem.

Penso que amb aquesta exposició tots vam poder apreciar que a través de les TIC (ordinadors) podem crear molts treballs on hagin de treballar en grup i s’hagin de complementar els uns amb els altres.

El dimecres 14 de desembre vam continuar amb les exposicions:

Grup 3: Sandra Castelnuovo, Isaac Serrano i Xavier Costa

Aquest tercer grup ens va voler mostrar a partir de diversos jocs amb l’ ordinadors com es desenvolupaven les competències cognitives. Vam poder treballar la memòria, l’atenció, la flexibilitat... i tot això ho vam estar posant en pràctica a través de diferents jocs que ells van proposar perquè un membre de la classe el fes davant de tots i veure com el feia.

Penso que a partir d’aquesta exposició ens podem quedar amb que les competències cognitives calen treballar-les de diferents maneres, i a través del joc és una bona eina per poder veure com els nostres alumnes es desenvolupen amb aquestes.

Grup 4: Marta Pintos, Ethel Nogues, Helena Vall i Alba Mayol

Van treballar les pissarres digitals, un tema de molt d’interès per tota la classe, ja que en un futur, quan nosaltres anem a les escoles a treballar, en moltes aules hi haurà pissarres digitals, i nosaltres les haurem de fer servir, i per tant cal saber com van, com funcionen, quins usos se’n poden fer, les avantatges i els inconvenients...( encara que vam utilitzar una sessió anteriorment on vam estar utilitzat les pissarres digitals, ja que a tots era un tema que ens interessava i volíem veure com funcionaven i com crear activitats).

 Hi va haver una part pràctica on van trobar un joc del Pasapalabra on calia escriure la paraula de la definició que es deia, i una activitat que havien creat elles amb el JClic, val a dir que en aquestes activitats van ser dos companys els que hi van poder participar.

Es va tractar d’una exposició de molt d’ interès per part meva, i penso que per els meus companys també, ja que va estar dinàmica i interessant a la vegada, perquè tot el que ens explicaven veiem que ho utilitzaríem quan arribéssim a l’escola.

El dilluns 19 de desembre es van fer dues exposicions més:

Grup 5: Maria Garcia, Eva Ladevesa, Mónica Gutiérrez i Mónica De Haro

Aquest grup va realitzar el seu treball sobre L’aplicació de les TIC  a l’educació inclusiva. La seva explicació va constar d’una part teòrica on hi ha informació sobre les discapacitats i percentatges d’afectats a Catalunya, també hi ha diferents webs, recursos que ens poden facilitar l’aprenentatge amb les TIC per els alumnes amb NEE.

I continuació van fer una part pràctica que estava dividida en tres apartats: anecdotari, testimoni i quan ho vam fer tota la classe ( on vam poder participar en grups). Ens van mostrar un vídeo on explicava segons Francesc com funcionaven els CRE, el què és, i com s’utilitza, d’aquesta manera veient-ho visualment era més entenedora tota l’explicació teòrica que havien fet prèviament. Desprès ens van distribuir en diferents grups, ja que només hi havia 3 ordinadors que estava instal·lat el programa JAWS 10.0 i seguint les indicacions que ens van facilitar per un Word, calia posar en pràctica el que ens havien estat explicant.

Penso que va ser una bona experiència el fet de poder trebllar amb aquest programa que no l’havia sentit mai, i veure que ens pot ajudar alhora de tenir dins de la nostra classe algun alumne amb NEE.

Grup 6: Esther Aldehuela, Encarni Bosch, Sergi Rella i Josep Fosalba

Ells van realitzar un treball sobre les Tic amb els alumnes nouvinguts. Van crear diferents activitats amb el JClic on calia relacionar paraules del nostre idioma, amb el d’un altre idioma i la imatge que corresponia, ... i això ho van fer amb diferents idiomes, cosa que aquestes activitats les van realitzar en l’exposició davant de tota la classe, per la qual cosa únicament van sortir els companys que es van oferir per fer-les. Cosa que igual, hagués estat millor que tots les haguéssim pogut realitzar i veure que tal ens sortien.

En la part teòrica ens han explicat com en diferents escoles utilitzen les TIC per ajudar aquests alumnes a tirar endavant el seu aprenentatge. I ens han mostrat en diferents vídeos les experiències que han trobat, per veure-ho en la pràctica com funciona.

I penso que ha estat molt útil, el fet de que ens posessin una llista de recursos TIC per tal de treballar amb els alumnes nouvinguts, cosa que també ens trobarem dins de les nostres aules i caldrà potenciar que aquests alumnes puguin posar-se al mateix ritme que els seus companys.

Grup 7: Clara Boix, Àngel Carrillo i Oscar Garcia

Aquest grup va començar la seva exposició en portuguès i ens han volgut ensenyar que amb les TIC i en el seu cas més concret amb l’aplicació del JClic els alumnes aprenen de manera més dinàmica i amena una nova llengua, d’aquesta manera no se’ls fa feixuga el fet d’aprendre-la.

En primer lloc, van realitzar dos tipus d’activitats( unes amb JCLIC i les altres en una fitxa) la meitat de la classe realitzava les activitats amb el JCLIC i l’altre meitat la fitxa. El que ens van voler mostrar amb aquests dos tipus d’activitats és que el fet de treballar amb una aplicació com és el JCLIC, facilita als alumnes l’aprenentatge ja que per ells és un joc on aprenen, i per tant els resultats obtinguts són millors que els que ho fan exclusivament amb fitxa.

Crec que ha estat una exposició que malgrat l’hagin fet amb portuguès tots em pogut seguir el fil conductor de l’exposició i no perdre’ns en cap moment, per tant han realitzat un bon treball en quant a l’aprenentatge d’una nova llengua, que sovint costa.

Grup 8: Mar Gascó, Pau Nin i Pere Mussoll

Aquest grup ens va parlar sobre l’EduCAT 2.0, l’Open Office i dels recursos de XTEC. Personalment, l’Open Office i els recursos XTEC els coneixia, però l’EduCat no l’havia sentit mai, per tant es tractava d’una exposició que molts de nosaltres havíem sentit a parlar o fins i tot coneixíem però amb poca profunditat.

Van començar la seva exposició a través d’una enquesta creada amb el MOODLE, ens van ensenyar els resultats amb una aplicació que és diu Wordle i finalment ens van explicar els conceptes dits anteriorment.

Grup 10:  Regina Beltran, Tamara Herrera, Estel Gamisans i Helena Prim

L’últim grup va fer la seva exposició sobre les pissarres digitals, però amb una estructura totalment diferent a la de les companys que ho havien exposat anteriorment. Elles es van centrar en les activitats que hi ha per treballar amb les pissarres digitals i ens han mostrar una web on hi podem trobar molts recursos per treballar amb les pissarres digitals que s’anomena Alexandria .

L’exposició combinava la part expositiva amb la pràctica, i amb la participació de tota la classe per realitzar les activitats que proposaven. Aquestes activitats eren sobre diferents assignatures  i les activitats encabien diferents formes de treballar com ara de relacionar, de completar i d’escoltar. I per finalitzar, van crear una graella compartida amb el Google docs on calia indicar el paper que tenia el mestre, els alumnes i el tipus d’aprenentatge de cada una de les activitats que elles ens havien mostrat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario